Meet Our Artisans

 • Krishna Thapa

 • Dal Bahadur Thapa

 • Sarita Thapa

 • Kanchi Maharjan

 • Govinda Prasad Bhatta

 • Manita Rana Magar

 • Muna Waiba

 • Santoshi Choudhary

 • Ganesh Nepali

 • Rejina Waiba

 • Bishnu Nepali

 • Sajana Nepali

 • Ganga Manandhar

 • Gopal Nepal

 • Kamal Nepali

 • Shankar Nepali

 • Shiva Aryal

 • Kabiram

 • Chandra Shrestha

 • Kanchi Maya Tamang

 • Rupsila Argeia

 • Sunita Choudhary

 • Jamila Khatun

 • Rupa Shrestha

 • Yojanaa Bhattari

 • Sirjana Maharjan

 • Mat Bahadur Thapa Magar

 • Ajay Maharjan

 • Purshottam Pant

1 of 29